ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Kultury "PEGAZ" w Pieckach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Remont pomostu pływającego na Plaży Wiejskiej przy Jeziorze Wągiel w miejscowości Piecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Remont pomostu pływającego na Plaży Wiejskiej przy Jeziorze Wągiel  w  miejscowości Piecki  
 
Przedmiotem zamówienia jest remont pomostu pływającego na Jeziorze Wągiel w  miejscowości Piecki , nr  działki nr 730/72 w obrębie  gmina Piecki.
 
Zakres zamówienia:
             Zamówienie  obejmuje  między innymi:
 1. rozebranie poszycia istniejącego  pomostu  o nawierzchni ok 240 m2  wraz z przylegającymi pomostami niskimi 38 m  oraz barierkami ok 32 m;
 2. transport zdemontowanych elementów pod wskazane miejsce na adres: Muzeum Regionalne przy ul. Zwycięstwa 48, 11-710  Piecki;
 3. Wykonanie nowego poszycia pomostu o nawierzchni ok 240 m2  wraz z niskimi pomostami oraz barierkami na odcinku o długości   ok 32 m zgodnie z pierwotnym projektem postu ;
 
Szczegółowy zakres prac określony  jest  w  specyfikacji zamówienia składającej się z :
 1. Szczegółowej  Specyfikacji   Technicznej Wykonania i Odbioru Robót- zał. nr 10 do SWZ ;
 2. Pierwotny projekt pomostu pływającego z lipca 2010 r.  (jako dokument pomocniczy)  zał. nr 11 do SWZ.
 
 1. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
Główny przedmiot:
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
Kod dodatkowy: 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nawodnych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Kultury PEGAZ w Pieckach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Naworska - Kotelon
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-23 11:53:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Woźniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-23 12:07:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Woźniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-23 12:07:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe 1/2024 „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury PEGAZ w Pieckach”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapytanie ofertowe nr 1/2024
 
Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 130.000,00 złotych, w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 2 z dnia 11. września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych przepisów w/w ustawy nie stosuje się.
 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach
ul. Zwycięstwa 6
11-710 Piecki
NIP 742-10-00-679
tel. 89 742 22 69
 1. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury PEGAZ w Pieckach”
2.1 Szacowana ilość dostarczonego paliwa od 8 tysięcy do około 12 tysięcy litrów.
2.2 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa i zatankowania do zbiorników GOK „PEGAZ”.
2.3 Wykonawca dostarcza opał każdorazowo na pisemne lub telefoniczne zamówienie
Zamawiającego, nie później jak w ciągu jednego dnia od zamówienia.
2.4 Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy własnym transportem, w dniach, godzinach, ilościach uzgodnionych najpóźniej w przeddzień dostawy z przedstawicielem Zamawiającego.
2.5 Wykonawca oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki do wzięcia udziału w postępowaniu.
2.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 1. Termin złożenia oferty: 10. stycznia 2024 roku, do godziny 11.00.
 2. Termin realizacji zamówienia: 10. stycznia 2024 – 31 grudnia 2024.
 3. Cena ofertowa (na dzień 10.01.2024 r.): cena wykonawcy (z VAT)........ – upust cenowy w wysokości ....%= cena oferowana. Cena wyrażona z podatkiem VAT za którą Zamawiający uważa opust cenowy wyrażony w złotych od przedmiotu zamówienia, odliczany od ceny po jakiej Wykonawca w dniu dostarczenia towaru Zamawiającemu, sprzedaje towar innym odbiorcom. (Przykład: cena 2,00 zł (z VAT) – 15% (0,3 zł) = 1,70 zł cena 1,80 zł ( z VAT) – 2%(0,03zł) = 1,764 zł  Zamawiający wybierze najtańszą ofertę.
 4. Warunki płatności: płatność w terminie 21 dni od dnia realizacji zadania i otrzymania faktury, za każde kolejne zamówienie.
 5. Miejsce i Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 10. stycznia 2024 roku na adres e-mail: w tytule „dostawa oleju opałowego”
 6. Osoba do kontaktów: pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Natalia Woźniak tel. 604 181 702, 89 742 22 69 , e-mail: ,
 7. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
 
załączniki:
 1. druk formularza ofertowego
 2. wzór umowy
 3. klauzula RODO
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Kultury PEGAZ w Pieckach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Naworska - Kotelon
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-03 11:55:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Woźniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-03 11:59:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Woźniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-10 11:36:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie Ofertowe 3/2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapytanie ofertowe nr 3/2023
 
Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 130.000,00 złotych, w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 2 z dnia 11. września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych przepisów w/w ustawy nie stosuje się.
 1. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach
ul. Zwycięstwa 6
11-710 Piecki
NIP 742-10-00-679
tel. 89 742 22 69
 1. Przedmiot zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest:
kompleksowa obsługa sceniczna spełniająca wymagania techniczne wynikające z Riderów zespołów (w załączeniu) oraz wymagania organizatora, zapewnienie ochrony imprezy Pieckowiada, która odbędzie się 08. lipca 2023 roku.
 1. Planowany przebieg wydarzenia:
14:00 Gotowość,
15:00-17.30 Mecz
17:30 Animacje na placu
18:00 Iluzjonista – wejście nr 1
18:30 Fax Junior
19:00 Wręczenie pucharów
19:15 Iluzjonista 2 – wejście nr 2
19:35 Faxx i Fax Junior + proszek holi
21:00 Dziekan
22:00 Brave
23:00 Faxx
24:00 Koncert życzeń Faxx
Zakończenie – koniec imprezy na znak organizatora
2b. Scena o wymiarach 6x5 m. o minimalnej wysokości 1 m plus schody. Zadaszenie w kolorze czarnym wymiarach sceny z zadaszeniem na wysokość minimum 6 m. wraz z siatkami akustycznymi oraz barierkami.  System pozwalający na montaż nagłośnienia oraz oświetlenia.
2c. Nagłośnienie:
Front: Minimum 4 głośniki basowe, o minimalnej wielkości 18’’, kolumny średnio-wysokotonowe w ilości niezbędnej do równomiernego pokrycia dźwiękiem całego placu imprezy, jednak w ilości nie mniejszej niż 4szt. System liniowy (podwieszany). 3szt. Monitory odsłuchowe (Wedge), każdy na osobnym torze odsłuchowym, konsoleta mikserska cyfrowa, minimum 16 wejść i minimum 8 wyjść.
Cały sprzęt musi być uznanych marek, prosimy nie schodzić poniżej poziomu DYNACORD, Pol-Audio.
Sprzęt nagłośnieniowy musi wytworzyć minimum 100dbi na FOH zlokalizowanym 30m. od sceny w jej osi.  Stół mikserski, minimum Behringer X32. Nie akceptujemy chińskich zamienników.
2szt. Mikrofony bezprzewodowe cyfrowe, o paśmie dostrajającym się do miejsca realizacji. Mikrofony uznanych marek takich jak shure, AKG, Sennheiser.
Okablowanie XLR, Speakon, 230v, diboxy i całe zaplecze niezbędne do realizacji wydarzenia.
2d. Oświetlenie:  
Prosimy o przygotowanie oferty dwóch planów świateł. Jeden podwieszony pod tylną kratownicę dachu, drugi ustawiony na ziemi.
Górny – 5szt. Beam (pointe) o współczynniku minimum 5r, na żarówce nie ledowej, 4szt. Lamp typu wash, 5szt. Sunstrip aktywnych 10-cio kanałowych.
Front – 4szt. Reflektor PC minimum 1kw lub 5szt. Wash. 2x blinder
Dolny plan świateł – 2x wyrzutnia dymu pionowego, 2x wytwornica dymu typu hazer, 4x blinder lub belka sunstrip active, 4szt. Reflektorów wash.
Drugi plan świateł został postawiony na 4 kratownicach pionowych (tzw. Totem).  Okablowanie dmx, splitery, rozdzielnie elektryczne, przedłużacze, stół do realizacji światła i wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania realizacji.
Produkty wyłącznie uznanych marek, wszystkie urządzenia z zapięciem safety, nie akceptujemy chińskich zamienników takich jak light4me, colorstage.
2e. Garderoba spełniająca ridery zespołów wraz z cateringiem
2f. Zakwaterowanie zespołów (wg ridera)
2g. Zadaszenie realizatora
2h. Komplet kabli, akcesoriów do podłączenia, uruchomienia i obsługi systemu
 1.  
2j. Dodatkowe barierki ochronne - zabezpieczające dolny plac - 36mb
 
 1. Termin i miejsce realizacji zadania:
 2.  
08. lipca 2023 r.
Stadion/Amfiteatr
Ul. Zwycięstwa 35 a
11-710 Piecki
 1. Oferta powinna zawierać:
4a. Wypełniony druk oferty
4b. Wykonawca wykaże, że spełnia wymagane warunki techniczne oraz sprzętowe.
4c. Atesty bezpieczeństwa sprzętu (kopie).
 1. Czas i miejsce złożenia oferty:
5a. Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać na adres podany poniżej w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami z dopiskiem: Oferta na kompleksową obsługę imprezy plenerowej „Pieckowiada 2023”
Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach
ul. Zwycięstwa 6
11-710 Piecki
5b.  Termin składania ofert upływa 21. kwietnia 2023 r. o godz. 13.00.
 1. Sposób oceny ofert:
6a. Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena brutto za całość usługi oraz kompletność wymaganej dokumentacji.
6b. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
6c. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym.
6d. sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
6e. W przypadku nadesłania niekompletnej oferty organizator zastrzega sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta.
 1. Osoba do kontaktu:
Alicja Naworska – Kotelon tel. 694 459 849
Natalia Woźniak tel. 604 181 702 e-mail: .
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Kultury PEGAZ w Pieckach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Naworska - Kotelon
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-05 14:09:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Woźniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-05 14:13:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Woźniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-21 13:29:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie Ofertowe 2/2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapytanie ofertowe nr 2/2023
 
Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 130.000,00 złotych, w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 2 z dnia 11. września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych przepisów w/w ustawy nie stosuje się.
 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach
ul. Zwycięstwa 6
11-710 Piecki
NIP 742-10-00-679
tel. 89 742 22 69
 1. Przedmiot zapytania: prace porządkowe na terenie plaży wiejskiej nad jeziorem Wągiel na Ostrowiu Pieckowskim  w Gminie Piecki
 2. Prace porządkowe obejmują:
  1. Koszenie trawy 2 razy w miesiącu w okresie maj- wrzesień 2023 r.
  2. Wywóz śmieci oraz sprzątanie terenu:
   1 raz w tygodniu (piątek) w miesiącu kwietniu 2023 r.
   2 razy w tygodniu (rano: poniedziałek i piątek) w miesiącach: maj i wrzesień 2023 r.
  3. Wywóz śmieci oraz sprzątanie terenu 1 raz dziennie (rano od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel)  w miesiącach czerwiec – sierpień 2023 r.
 
 1. Termin złożenia oferty: 3. kwietnia 2023 roku, do godziny 11.00.
 2. Termin realizacji zamówienia: kwiecień – wrzesień 2023 roku.
 3. Warunki płatności: płatność w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, za każdy miesiąc zamówienia.
 4. Miejsce i Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 3. kwietnia 2023 roku na adres e-mail: w tytule „Oferta Plaża Piecki” lub pocztą tradycyjną na adres zamawiającego.
 5. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
 6. Najkorzystniejsza oferta, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena brutto za całość usługi.
 7. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 8. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
 10. W przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta.
 11. Osoba do kontaktów: pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Natalia Woźniak tel. 604 181 702, 89 742 22 69 , e-mail: .

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Kultury PEGAZ w Pieckach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Naworska - Kotelon
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-27 11:31:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Woźniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-27 11:32:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Woźniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-05 14:06:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe 1/2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapytanie ofertowe nr 1/2023
Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 130.000,00 złotych, w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 2 z dnia 11. września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych przepisów w/w ustawy nie stosuje się.
 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach
ul. Zwycięstwa 6
11-710 Piecki
NIP 742-10-00-679
tel. 89 742 22 69
 1. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest "Dostarczanie artykułów papierniczych takich jak:
 • Papier ksero w formacie A4 o gramaturze od 80, 200 oraz 250
 • Papier ksero w formacie A3 o gramaturze od 80, 200 oraz 250
 • Ręczniki papierowe białe do rąk składane  ZZ V-fold  o wymiarach 23x25 cm, chłonne i bezpyłowe, dwuwarstwowe, minimum 200 listków w jednym opakowaniu
 • Papier toaletowy domowy biały, dł. wstęgi min. 15m, szerokość wstęgi min 9,6 cm”
2.1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania materiałów do GOK „PEGAZ”.
2.2 Wykonawca dostarcza zamówienie każdorazowo na pisemne lub telefoniczne zamówienie Zamawiającego, nie później jak w ciągu jednego tygodnia od zamówienia.
2.3 Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy własnym transportem, w dniach, godzinach, ilościach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.
2.4. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki do wzięcia udziału w postępowaniu.
2.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 1. Termin złożenia oferty: 14.  luty 2023 roku, do godziny 11.00.
 2. Termin realizacji zamówienia: 14. lutego 2023 – 31 grudnia 2023.
 1. Cena ofertowa: wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Lp.:
Nazwa asortymentu towaru:                                                                                                                            
Jm
 Ilość
Cena jednostkowa netto w złotych
VAT%
Cena jednostkowa brutto w złotych
1
Papier ksero w formacie A4 o gramaturze od 80
ryza
500 arkuszy
 
 
 
2
Papier ksero w formacie A4 o gramaturze od 200
ryza
250 arkuszy
 
 
 
3
Papier ksero w formacie A4 o gramaturze od 250
ryza
125 arkuszy
 
 
 
4
Papier ksero w formacie A3 o gramaturze od 80
ryza
500 arkuszy
 
 
 
5
Papier ksero w formacie A3 o gramaturze od 200
ryza
250 arkuszy
 
 
 
7
Papier ksero w formacie A3 o gramaturze od 250
ryza
125 arkuszy
 
 
 
8
Ręczniki papierowe białe do rąk składane  ZZ V-fold  o wymiarach 23x25 cm, chłonne i bezpyłowe, dwuwarstwowe, minimum 200 listków w jednym opakowaniu
paczka
1 sztuka
 
 
 
9
Papier toaletowy domowy biały celulozowy,   dł wstęgi 15m , szer wstęgi 9,6 cm
rolki
1 sztuka
 
 
 
 
 1. Warunki płatności: płatność w terminie 14 dni od dnia realizacji zadania i otrzymania faktury, za każde kolejne zamówienie.
 2. Miejsce i Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 14. lutego 2023 roku na adres e-mail: w tytule „artykuły papiernicze”
 3. Osoba do kontaktów: pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Natalia Woźniak tel. 604 181 702, 89 742 22 69 , e-mail: ,
 4. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
 
załączniki:
 1. druk formularza ofertowego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Kultury PEGAZ w Pieckach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Naworska - Kotelon
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-08 14:35:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Woźniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-08 14:37:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Woźniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-14 12:27:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2596 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie Ofertowe 6/2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapytanie ofertowe nr 6/2022
 
Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 130.000,00 złotych, w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 2 z dnia 11. września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych przepisów w/w ustawy nie stosuje się.
 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach
ul. Zwycięstwa 6
11-710 Piecki
NIP 742-10-00-679
tel. 89 742 22 69
 1. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury PEGAZ w Pieckach”
2.1 Szacowana ilość dostarczonego paliwa od 8 tysięcy do około 13 tysięcy litrów.
2.2 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa i zatankowania do zbiorników GOK „PEGAZ”.
2.3 Wykonawca dostarcza opał każdorazowo na pisemne lub telefoniczne zamówienie
Zamawiającego, nie później jak w ciągu jednego dnia od zamówienia.
2.4 Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy własnym transportem, w dniach, godzinach, ilościach uzgodnionych najpóźniej w przeddzień dostawy z przedstawicielem Zamawiającego.
2.5 Wykonawca oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki do wzięcia udziału w postępowaniu.
2.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 1. Termin złożenia oferty: 09. stycznia 2023 roku, do godziny 11.00.
 2. Termin realizacji zamówienia: 09. stycznia 2023 – 31 grudnia 2023.
 3. Cena ofertowa (na dzień 09.01.2023 r.): cena wykonawcy (z VAT)........ – upust cenowy w wysokości ....%= cena oferowana. Cena wyrażona z podatkiem VAT za którą Zamawiający uważa opust cenowy wyrażony w złotych od przedmiotu zamówienia, odliczany od ceny po jakiej Wykonawca w dniu dostarczenia towaru Zamawiającemu, sprzedaje towar innym odbiorcom. (Przykład: cena 2,00 zł (z VAT) – 15% (0,3 zł) = 1,70 zł cena 1,80 zł ( z VAT) – 2%(0,03zł) = 1,764 zł  Zamawiający wybierze najtańszą ofertę.
 4. Warunki płatności: płatność w terminie 21 dni od dnia realizacji zadania i otrzymania faktury, za każde kolejne zamówienie.
 5. Miejsce i Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 09. stycznia 2023 roku na adres e-mail: w tytule „dostawa oleju opałowego”
 6. Osoba do kontaktów: pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Natalia Woźniak tel. 604 181 702, 89 742 22 69 , e-mail: ,
 7. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
 
załączniki:
 1. druk formularza ofertowego
 2. wzór umowy
 3. klauzula RODO

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Kultury PEGAZ w Pieckach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Naworska - Kotelon
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-30 10:52:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Woźniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-30 10:55:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Woźniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-09 12:50:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2810 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe Nr 1/2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapytanie ofertowe Nr 1/2022

Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach zwany również „Zamawiającym” zwraca się uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę  sprzętu video i do streamingu wraz z akcesoriami, sprzętu audio z akcesoriami, sprzętu komputerowego i mobilnego wraz z akcesoriami, sprzętu dla osób ze specjalnymi potrzebami, programów graficznych, do obróbki zdjęć i montażu filmów. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu z  III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”, zadanie pt. „W obiektywie Pegaza”. Treś zapytania w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Kultury PEGAZ w Pieckach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Naworska-Kotelon Dyrektor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-15 12:00:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Witkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-15 12:13:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Woźniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-26 11:47:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4064 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »